स्वार्थींचें षडयंत्र

This time wrote it in Marathi language. फक्त गरजे वेळी तुमची मदत घेऊनइतर वेळी तुम्हाला किंमत न देणारी माणसंजणू एक विषाणू असतात.आम्हाला तुझी काळजी आहे,खूप काळजी आहे,आमच्या जवळ येअसं म्हणून वाईट काळात दूर जाणारी माणसंखोट्या नात्यांचा मुखवटे सतत घालतात.आयुष्यात जे फक्त गैरफायदा घेतातस्वतः पुढे जाताना तुमची पूर्णपने मदद घेऊनमात्र तुम्हाला पुढे जाताना मागे ओढणारे गलिच्छ... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: